Gamybos Valdymo Sistema

Įmonės valdymo ciklas nuo veiklos apskaitos iki strateginių sprendimų priėmimo


 • Gamybos planavimas
 • Veiklos operacijų fiksavimas ir stebėjimas
 • Veiklos procesų optimizavimas
 • Tiekimo grandinės valdymas ir atsargų optimizavimas
 • Marketingo ir pardavimo veiklos organizavimas
ERP Sistema
ERP Sistema
ERP Sistema
ERP Sistema
ERP Sistema
ERP Sistema
ERP Sistema
ERP Sistema
ERP Sistema

BPM Solutions logoTai ERP sistema apimanti gamybos įmonės vertės kūrimo grandinę ir naudojama įmonės gamybos proceso planavimui, valdymui, gamybos savikainų vertinimui, procesų tobulinimui. Gamybos valdymo sistema sujungia įmonės veiklos procesus į vientisą sistemą ir užtikrina efektyvią informacijos sklaidą tarp atskirų įmonės verslo vienetų. Sistema skirta unikalius produktus gaminančioms įmonėms. Sprendimas grindžiamas pagrindinėmis Apribojimų teorijos (Theory of Constraints - TOC) nuostatomis – maksimalus pralaidumas užtikrinamas, pajungiant visus techninius ir organizacinius resursus apribojimui minimizuoti.

Į sprendimą integruoti veiklos analitikos (Business Intelligence) įrankiai leidžia stebėti ir analizuoti esminius veiklos rodiklius, sekti tendencijas ir operatyviai reaguoti į pokyčius. Išsami duomenų analizė atskleidžia priežastis ir padeda priimti argumentuotus bei racionalius sprendimus.

Gamybos planavimas

Prieš pradedant gamybą labai svarbu turėti tinkamus instrumentus ir gebėjimus racionaliai suplanuoti ir paskirstyti darbus, numatyti reikiamas žaliavas ir įvertinti užsakymo įvykdymo terminus. IT technologijos leidžia skrupulingai sumodeliuoti įmonės veiklos procesą ir jį lanksčiai valdyti bet kurioje situacijoje.


Gamybos Valdymo Sistema planavimo proceso metu pagal apibrėžtus algoritmus ir taisykles išdėsto gamybos operacijų seką pateikto užsakymo vykdymui (1), paskiria įrengimus, darbuotojus / brigadas operacijų atlikimui (2), nurodo darbų pradžios laikus ir jų trukmes (3), numato gamybai reikalingus komponentus ir apskaičiuoja jų kiekius (4).

Planavimo proceso rezultatas – suformuotų dokumentų rinkinys:

 1. Darbininkams - paskyros dienos užduotims
 2. Sandėlininkui - perkėlimo dokumentai suplanuotų darbų atlikimui reikalingiems komponentams pristatyti
 3. Tiekimo vadybininkams - paraiškos žaliavų ar komponentų pirkimui

Rengiant gamybos planą yra įvertinamas įrengimų apkrovimas, jų priežiūros (profilaktinio aptarnavimo) kalendorius, atsižvelgiama į pamainų darbo grafikus, darbuotojų suplanuotas atostogas ir laisvadienius.

ERP Sistema
ERP Sistema
ERP Sistema
ERP Sistema

Didinkite veiklos našumą ir konkurencingumą globalioje rinkoje:

 • Optimizuokite gamybos procesą racionaliau paskirstydami darbus resursams
 • Minimizuokite naujų gaminių įvedimo į gamybą rizikas atsakingai prognozuodami gamybos savikainas ir terminus
 • Taupykite kaštus mažindami įrengimų prastovas

Gamybos proceso valdymas ir apskaita

Įsipareigojimų užsakovams vykdymas yra neatsiejamas nuo tinkamo plano įvykdymo, kuris gali būti kontroliuojamas tik aktyviai sekant gamybos procesą – savalaikį operacijų atlikimą ir kaštų kontrolę.


Gamybos proceso metu, naudojant specializuotas technologines priemones (barkodų skenerius, terminalus ar kitus duomenų surinkėjus), gamybos valdymo sistema renka ir fiksuoja faktinius duomenis - kiekius, laikus, medžiagas, broką ir pan. Tai leidžia sekti ir valdyti gamybos eigą realiu laiku, vertinti resursų našumą, o užbaigus procesą - iš karto suskaičiuoti savikainą ir gauti išsamią gamybos ataskaitą.

Proceso valdytojai, stebėdami gamybos parametrų kitimą realiu laiku, sprendžia apie gamybos proceso eigą, vertina jo pokyčius ir, jei reikia, inicijuoja pakeitimus. Faktiniai parametrų reikšmių nuokrypiai nuo planinių gali indikuoti apie galimą nukrypimą nuo numatyto gamybos technologinio plano, augančią brokuotos produkcijos tikimybę ir padidėsiančią savikainą. Išsamesnė duomenų analizė (Data Analytics) leidžia nustatyti priežastis ir inicijuoti savalaikius sprendimus.

ERP Sistema
ERP Sistema
ERP Sistema
ERP Sistema

Stiprinkite įmonės patikimumą ir santykių su užsakovais stabilumą:

 • Padidinkite veiklos apskaitomumą, fiksuodami faktinius operacijų duomenis
 • Kontroliuokite gamybos proceso rizikas, sekdami gamybos terminus ir proceso eigą
 • Valdykite produkcijos kokybę, analizuodami broko lygį ir nustatydami jo priežastis

Tiekimo grandinės valdymas

Kad gamybos procesas nesustotų, jis turi būti nenutrūkstamai maitinamas žaliavomis. Tačiau sandėliuose laikomas žaliavų kiekis neturi tapti įmonės įšaldytų lėšų finansine našta. Tiekimo grandinės valdymo instrumentai sudaro sąlygas pirkti tai, ko reikia, tiek, kiek reikia ir tada, kai reikia.


Tiekimo proceso valdymas grindžiamas siekiu minimizuoti sandėlyje kaupiamus žaliavų kiekius, t.y. užsakinėjant tik

 1. tai, ko reikia gamybai - suformuotiems gamybos užsakymams,
 2. gavus paraiškas iš pardavėjų,
 3. sandėlio likučiams pasiekus ribines nustatytas normas.

Žaliavų tiekimo eiga yra sekama, o nustačius galimus tiekimo vėlavimus apie tai informuojama gamyba, ir, jei reikia, inicijuojamas gamybos plano perskaičiavimas. Atvažiavus prekėms į sandėlį yra atliekamas tik jų kiekio patikrinimas, nes reikiami sandėlio dokumentai būna suformuoti dar užsakymo teikimo metu.

Automatinis žaliavų tiekimo proceso parametrų sekimas leidžia proceso valdytojams susirūpinti situacija tik kai pažeidžiamos nustatytos jų svyravimų paklaidos ribos ir apie tai jie informuojami atskiru pranešimu. Procese naudojamos analitinės priemonės leidžia analizuoti prekių judėjimo/vėlavimo terminus, atsargų likučių kitimo tendencijas, sandėlio apyvartumą.

ERP Sistema
ERP Sistema
ERP Sistema
ERP Sistema

Gerinkite įmonės veiklos nenutrūkstamumą ir lėšų apyvartumą:

 • Minimizuokite įmonės kaštus optimizuodami sandėlyje saugomų žaliavų kiekius
 • Valdykite tiekimo proceso rizikas sekdami užsakymų vykdymo terminus ir tiekėjų įsipareigojimų vykdymus
 • Pagreitinkite procesus taupydami sandėlininko laiką - iš anksto parengdami jam reikalingus sandėlio dokumentus

Pardavimų organizavimas

Gebėjimas parduoti pagamintą produkciją yra esminis įmonės augimo variklis. Deja, pardavimų sėkmė dažnai priklauso ne tik nuo konkrečių darbuotojų-pardavėjų gabumų, bet ir nuo efektyvaus paties pardavimų proceso valdymo. Kaip ir kita veikla jis turi būti planuojamas, matuojamas ir kontroliuojamas. O tai kur kas lengviau pasiekiama, kai naudojamos specializuotos priemonės.


Su gamybos valdymu susietas pardavimų valdymo modulis leidžia rengti pasiūlymus, atsižvelgiant į esamus įmonės gamybinius pajėgumus - gaminių gamybos terminus, savikainas, likučius sandėlyje, o pasirašius pardavimo sutartį - užsakymą betarpiškai atiduoti gamybai ir sekti jo įvykdymo eigą. Pasiūlymų rengimas gali būti automatizuotas ir pagreitintas panaudojant prekių katalogus ir nustatytas kainų formavimo taisykles.

Sistema veda vadybininką per inicijuotą pardavimų procesą, pažingsniui primindama apie visus atliktinus veiksmus nuo pirmųjų kontaktų iki sutarties pasirašymo. Sistema praneša apie pakitusius pirkėjų pirkimo įpročius ir siūlo taikytinas priemones pirkimų apimtims atstatyti.

Pardavimų valdymo modulis leidžia proceso valdytojui sekti tokius veiklos rodiklius kaip pajamų srauto prognozė, pajamų plano vykdymas, darbuotojų pastangų lygio vertinimas jiems siekiant rezultato, taip pat – pardavimo proceso rizikos ir prarastų pardavimų analizė ir pan.

ERP Sistema
ERP Sistema
ERP Sistema
ERP Sistema
ERP Sistema

Skatinkite įmonės klientų rato plėtrą ir pardavimo apimčių dinamiką:

 • Minimizuokite laiko ir pajamų praradimus pagreitindami pasiūlymų rengimą ir eliminuodami atsitiktines klaidas
 • Valdykite pardavimo proceso rizikas sekdami pajamų srauto prognozę ir kontroliuodami vadybininkų darbo efektyvumą
 • Didinkite klientų lojalumą gerindami bendravimo su jais kokybę ir vykdydami įsipareigojimus

Apie mus


BPM Solutions – programinės įrangos kūrimo įmonė, veikianti nuo 2009 metų.

Mūsų specializacija – įmonių veiklos valdymui (Business Performance Management) skirtų IT sprendimų kūrimas ir diegimas. Verslo valdymo sistema, apimanti Gamybos procesų valdymą (Manufacturing Process Management), Pardavimų proceso valdymą (Sales Process Management) ir Darbo su klientais valdymą (Customer Relationship Management) – yra pagrindiniai IT sprendimai, kuriuos diegiame įvairių sektorių klientams.

Mūsų sprendimų krepšelyje:

 • ISMS – naujos kartos CRM sistema
 • PRMS – gamybos valdymo sistema

Profesionali komanda, kompetencija ir sprendimų diegimų metų įgyta patirtis yra tai, ko reikia sėkmingam Jūsų tikslų įgyvendinimui.

Narystės

Asociacijos nariai

Technologiniai partneriai

Gamybos Valdymo platformos tiekėjas

Platform for Application Development

Gamybos Valdymo platformos tiekėjas

MS SQL Server as Database Management System

Qlikview logotipas

Business Intelligence and Analytics Platform

Klientai

Gamybos Valdymo Sistemos platformos tiekėjas

Elektroninės įrangos gamyba parkavimo, LED apšvietimo sistemoms ir priešgaisrinių bei apšvietimo sistemų instaliavimas

Gamybos Valdymo Sistemos platformos tiekėjas

Maisto produktų fasavimo automatų gamyba

Gamybos Valdymo Sistemos platformos tiekėjas

Pakavimo medžiagų iš polietileno plėvelės gamyba

Gamybos Valdymo Sistemos platformos tiekėjas

Polietileno perdirbimas, plastiko gamyba ir metalo apdirbimas

Kuriame verslo ir technologijų harmoniją

 • Maksimali vertė per trumpiausią laiką
 • Patikima techninio realizavimo platforma
 • Unikalūs sprendimai verslo procesams

Susisiekite

BPM Solutions

Savanorių g. 176C-39 (3 aukštas), Vilnius LT-03154

+370 610 60 469
info@bpmsolutions.lt

Gediminas Stankevičius

Pardavimų vadovas

+370 657 70 904
gstankevicius@bpmsolutions.lt

Kazimiera Brukštaitė

Sprendimų diegimas

+370 657 50 813
kbrukstaite@bpmsolutions.lt